Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio ar wefan Pob Plentyn Cymru i’w gwella, a bydd hi ar gael eto cyn gynted â phosibl.

Cofiwch y bydd eich bydwraig neu ymwelydd iechyd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych am eich iechyd chi neu iechyd eich plentyn.

Os hoffech chi ddefnyddio’r adnoddau sydd fel arfer ar gael ar y wefan, neu os oes gennych chi gwestiynau am y cynnwys, cysylltwch â kylie.howarth@wales.nhs.uk